Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van casafemketeksten.nl. Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van casafemketeksten.nl.

Gebruik van mijn teksten en foto’s is alleen toegestaan als ik daarvoor toestemming heb gegeven. Daarbij moet altijd een link worden vermeld naar www.casafemketeksten.nl.